Civil Rights Defenders anmäler spridningen av känsliga personuppgifter inom den digitala annonsindustrin

I dag lämnar Civil Rights Defenders in en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i Sverige. I anmälan uppmärksammar vi hur känsliga personuppgifter sprids i strid med GDPR:s regler på den automatiserade marknad som byggts upp kring digital annonsering och så kallad Real time bidding (RTB).

Systemet med RTB innebär att data, så som människors personliga sökhistorik, geografiska plats och vilka sajter man besöker, delas utan samtycke med tusentals företag. Persondatan sprids och säljs till företag som använder den för att skapa riktade annonser. Anmälan riktar sig mot Google och Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe) som är de ledande aktörerna på området.

Den bristande hanteringen av personuppgifter går emot EU:s bestämmelser om dataskydd, GDPR.

– Det är en allvarlig kränkning av människors integritet och rätt till privatliv och det är något som påverkar oss alla. Persondata sprids okontrollerat och utan insyn. Det system som byggts upp bortser helt från bestämmelserna i GDPR, som ska skydda mot just detta, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Civil Rights Defenders anmälan i Sverige är den senaste i raden av ett större arbete runtom i Europa som påbörjades 2018, där flera organisationer skickat in anmälningar. Totalt har anmälningar skickats in i 22 länder, däribland Frankrike, Tyskland och Portugal. Med anmälningarna vill organisationerna att myndigheterna i berörda EU-länder samarbetar och utreder företagens bristande skydd av personuppgifter och hur hanteringen bryter mot GDPR.

– Det är viktigt att våra personuppgifter inte sprids utan laglig grund eller att vi godkänt det, särskilt när det är fråga om känsliga personuppgifter som till exempel vår hälsa eller sexuella läggning. Enligt lag ska människor ha kontroll över sina personuppgifter, vart de tar vägen och hur de används, säger John Stauffer.

Dataskyddsmyndigheterna i Belgien och Irland utreder för närvarande systemet utifrån GDPR:s regler och Civil Rights Defenders vill att IMY samarbetar med dessa myndigheter i de pågående utredningarna.

Bakom arbetet står bland annat Civil Rights Defenders samarbetspart – organisationen Civil Liberties Union for Europe som arbetar för att mänskliga rättigheter ska respekteras inom EU.

Läs anmälan

Klicka här för att ladda ner anmälan.

Taggar ,