I solidaritet med venezuelanska människorättsförsvarare

Fem medlemmar i den venezuelanska organisationen ”Azul Positivo” har nyligen gripits på godtyckliga grunder. Detta är ännu ett exempel på de hot, attacker, restriktioner och repressalier mot civilsamhället och människorättsförsvarare som ökat sedan november 2020.

De senaste månaderna och veckorna har statliga aktörer tagit sig in i civilsamhällesorganisationers kontor, öppna hot har riktats mot människorättsförsvarare, bankkonton kopplade till organisationer har frysts och arresteringsordrar har utlysts för hjälparbetare.

I ett gemensamt uttalande uppmanar Civil Rights Defenders och en rad organisationer de venezuelanska myndigheterna att se till så att hoten och trakasserierna mot människorättsförsvarare upphör.

Läs uttalandet i sin helhet här.

Taggar ,