Röster från Venezuela: ”Vi bör inte vänja oss vid en auktoritär regim”

I takt med att valet till Venezuelas nationalförsamling den 6 december närmar sig blir landets politiska kris allt djupare. President Maduro kommer ta makten över nationalförsamlingen och hans regering har gjort det omöjligt för de demokratiska partierna i landet att delta. Under året har vi har bett människorättsförsvarare ge sin syn på situationen för mänskliga rättigheter i landet.

Nicolás Maduro, landets auktoritära ledare, kommer ta makten över nationalförsamlingen efter att han systematiskt nedmonterat landets demokrati under flera år. Nationalförsamlingen är den enda politiska institutionen i Venezuela med demokratisk legitimitet. Sedan nationalförsamlingen valdes 2015 har dess inflytande dock underminerats av den regeringsstödda Högsta domstolen och av den ”konstituerande församlingen” som tillsattes av regeringen 2017.

Trots detta kämpar många för demokrati i landet. Under året har vi intervjuat flera människorättsförsvarare som alla spelar en viktig roll i kampen för ett demokratiskt Venezuela, fritt från korruption och människorättskränkningar. I en serie brev berättar tre av dem för omvärlden hur de ser på situationen i landet.

Alejandra Olivares: Anzoategui – Kampen mot korruption

I detta brev från Alejandra Olivares, jurist och ordförande för Defense in Action, får vi lära oss att de främsta utmaningarna för staten Anzoátegui kommer ur korruption. Venezolanerna saknar tillgång grundläggande stöd och förnödenheter vilket påverkar både studier och arbetslivet. Trots att många påpekar dessa problem så är rättssystemet fortsatt lamslaget.

Läs hela brevet på engelska här.

Brevet publicerades ursprungligen den 11 november 2020

Roland García: Llanos – Protester och godtyckliga arresteringar ökar

Roland García, ordförande för Human Rights of the Venezuelan Plains beskriver hur censurering genomsyrar de oberoende medierna i Llanos. Regeringen har utnyttjat den pågående pandemin för att kränka de mänskliga rättigheterna och som ett resultat ökar både antalet protester och godtyckliga arresteringar.

Läs hela brevet på engelska här.

Brevet publicerades ursprungligen den 6 augusti 2020

Mario D’Andrea: “Vi bör inte vänja oss vid en auktoritär regim”

Mario D’Andrea, jurist från Defend Venezuela, betonar vikten av att inte rätta sig efter den auktoritära regimen. Oppositionspartiernas löfte om att bojkotta valet är ett vågat drag menar han, men kommer i slutänden stärka regimen.  

Läs hela brevet på engelska här.

Brevet publicerades ursprungligen den 25 augusti 2020

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här för att ta del av fler brev från människorättsförsvarare i Venezuela. Nyhetsbrevet är på spanska.

Taggar ,