South East European Legal Days (SEELD 2.0) – Anmäl dig nu!

Mellan den 9-11 november 2020 anordnar Civil Rights Defenders South East European Legal Days (SEELD 2.0). Den digitala tredagars-konferensen består av sex olika paneldiskussioner på temat ”mänskliga rättigheter i kristider”.

För andra året i rad samlas advokater, juridiska experter, företrädare för rättsväsendet, oberoende institutioner, civilsamhällesorganisationer och människorättsförsvarare för att stärka och utveckla det regionala samarbetet inom rättsstaten och respekten för de mänskliga rättigheterna. Dagarna syftar också till att öka utbytet av erfarenheter mellan aktörerna och bidra till integrationen av västra Balkan i Europa.

Årets paneldiskussioner fokuserar på skyddet av mänskliga rättigheter, specifikt mänskliga rättigheter i undantagstillstånd. Artikel 19: Hur skyddar vi rätten att ta emot och sprida information, transparens i processen för inskrivning och utbildning av framtida domare och åklagare (Panel of the Judicial Academy), mänskliga rättigheter vid juridiska fakulteter (Panel of the Council of Europe), att bli en människorättsjurist och jämställdhet på västra Balkan. Hela agendan med information om talare och tider hittar du här.

På grund av coronapandemin kommer alla sex panelerna att ske online, via den flerspråkiga konferensplattformen KUDO. Översättningar kommer att finnas tillgängliga på engelska, BCMS, makedonska, albanska och, för vissa utvalda paneler, på turkiska. Mer information om KUDO och hur man ansluter kommer att ges vid registrering.

För att delta, fyll i anmälningsformuläret här. Deltagarna har möjlighet att skicka in frågor till talare så att panelerna blir interaktiva.

SEELD 2.0 stöds av USAID Rule of Law Project och Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA).

Taggar ,