Nytt samarbete med Cloudflare för att skydda yttrandefriheten på nätet

Internet har blivit en allt viktigare arena för att dela information och idéer. Samtidigt ökar hoten och trakasserierna mot de som använder internet för att kritisera maktförhållanden och orättvisor, vilket leder till att många aktivister, journalister och andra kritiska röster tystnar. Civil Rights Defenders arbetar med att öka säkerheten på internet för vårt partnernätverk. Nu är vi glada att meddela att vi inlett ett samarbete med Couldflares Project Galileo för att ännu bättre kunna möta de behov som finns.

Project Galileo grundades av internetföretaget Cloudflare 2014 som ett svar på alla de cyberattacker som riktas mot sårbara röster på internet. Genom att hjälpa människorättsorganisationer, journalister, minoritetsorganisationer och andra viktiga aktörer att minska risken för trakasserier samt skydda deras personliga data är projektet en unik säkerhetslösning med syfte att främja yttrandefrihet på nätet.

Civil Rights Defenders partnernätverk sträcker sig från Latinamerika till Sydostasien och omfattar mer än 200 organisationer på fyra kontinenter. Ingen av dessa regioner är skonad från trakasserier på internet. Vi ser just nu en oroväckande trend där mäktiga förövare, ofta med regeringskoppling, genomför cyberattacker mot människorättsförsvarare och journalister med avsikt att tysta dem genom att tvinga dem offline. I praktiken innebär detta att det krympande utrymmet för civilsamhället tar sig uttryck även på nätet.

– Ett av våra absolut viktigaste uppdrag är att öka säkerheten för utsatta organisationer och individer i vårt partnernätverk. Genom att samarbeta med Project Galileo får vi en möjlighet att hitta nya lösningar som passar deras behov. Att skydda dessa röster är avgörande för att undvika en situation där narrativet på internet kontrolleras av de med mest makt, säger Marcin de Kaminski, chef för Civil Rights Defenders arbete med skydd och säkerhet.

Project Galileo erbjuder i första hand sina säkerhetslösningar till människorättsorganisationer, organisationer som arbetar för minoriteters rättigheter, oberoende journalister och media, demokratiförespråkare och kulturarbetare. Som medlemmar i projektet erbjuds de verktyg som hjälper dem att upptäcka och skydda sig mot cyberhot som exempelvis DDoS-attacker.

En DDoS-attack är en typ av cyberangrepp som har som avsikt att störa den normala trafiken till en hemsida. Hemsidan översvämmas med trafik och skadlig data vilket leder till överbelastning som kan tvinga sidan offline. Med rätt verktyg och kunskap går det att skydda sig mot sådana attacker samt hindra förövare att stjäla känslig information och äventyra integriteten på en hemsida. Det är sådana verktyg Project Gallileo kan förse våra partnerorganisationer med, vilket hjälper dem att klara nödsituationer och se till att deras hemsidor finns tillgängliga även när det blåser hårt.

– Sedan 2014 har Cloudflares Project Galileo strävat efter att skydda de mest utsatta rösterna på internet. Vi har stor tillit till de yttrandefrihetsorganisationer och civilsamhällesaktörer som finns i vårt nätverk och som hjälper oss att identifiera grupper som inte alltid har resurser att skydda sig mot kraftiga cyberhot. Vi är tacksamma över att samarbeta med Civil Rights Defenders då det skapar ytterligare möjligheter att tillhandahålla reella säkerhetslösningar till utsatta hemsidor, utan kostnad. På så sätt skyddar vi fler röster från att tystas, säger Jocelyn Woolbright, programchef för företags samhällsansvar på Cloudflare

Samarbetet med Project Galileo är ett viktigt steg för Civil Rights Defenders när det kommer till att öka säkerheten online för våra partners. Att skydda yttrandefriheten är ett prioriterat uppdrag för oss, oavsett om det gäller på nätet eller offline.

Taggar