Årets Journalists’ Days fokuserar på medie- och pressfrihet på västra Balkan under en pandemi

För andra året i rad anordnar Civil Rights Defenders de regionala Journalist’ Days mellan 13-14 oktober 2020. Årets dagar fokuserar på hur medie- och pressfriheten påverkats i samband med Coronapandemin på västra Balkan.

Under dagarna samlas välkända journalister, medieexperter och politiker för att diskutera utmaningarna som pressfriheten och yttrandefriheten står inför på västra Balkan, speciellt med tanke på utbrottet av Covid-19. Hur har införandet av begränsningar mot oberoende röster, faktakontroll, sociala medier och falska nyheter under pandemin ytterligare komplicerat regionens medielandskap?

Inledningsanförandet görs av Dunja Mijatović, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter. Den första paneldiskussionen kommer sedan att inledas av parlamentsledamoten Isabel Santos. I den andra paneldiskussionen kommer bland annat parlamentsledamoten Irena Joveva delta.

Årets dagar består av möten och workshops på olika teman, från fysisk och digital säkerhet, valrapportering till faktakontroll och ny teknik.

Hela agendan kan nås här.

På de regionala dagarna samlas oberoende medieplattformar, grävande journalister och andra yrkesverksamma från västra Balkan och Turkiet. Det finns många globala utmaningar när det kommer till begränsningar av pressfriheten, propaganda och felaktig information och i och med pandemin har utmaningarna bara växt, vilket resulterar i ytterligare förtryck av oberoende röster. Även kvaliteten på publiceringarna och den växande tabloidiseringen av media är alltmer relevant för yttrandefrihets framtid regionen.

På grund av pandemin kommer evenemanget att hållas via onlineplattformen Kudo. För att delta i evenemanget uppmanas deltagarna att registrera sig gratis via Eventbrite.

Kontakta oss på journalists.days@crd.org om du har några frågor.

Taggar ,