Sverige bör uttrycka sitt stöd för Internationella brottmålsdomstolen

Internationella brottmålsdomstolen i Haag. Foto: Vysotsky

Nyligen beslutade den internationella brottmålsdomstolen (ICC) att inleda en utredning om krigsförbrytelser begångna av amerikanska styrkor i Afghanistan, liksom att undersöka situationen i Palestina. Besluten har lett till att USA och Israel utövat kraftiga påtryckningar gentemot domstolen och dess anställda.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har bland annat uppmanat till sanktioner gentemot domstolen och dess anställda. Därtill har USA:s utrikesminister Michael Pompeo under ett tal namngett anställda vid domstolen och hotat att vidta åtgärder gentemot dessa och deras familjemedlemmar. USA har dessutom meddelat att landet kommer att begränsa de anställdas rätt till visum och dra tillbaka redan existerande visum.

Den internationella brottmålsdomstolen (ICC) har ofta varit utsatt för påtryckningar och kritik från olika stater.

– Hot mot domstolen, och restriktioner som förhindrar ICC att utföra sitt arbete, underminerar dess mandat och möjlighet att skipa rättvisa för offer för grova människorättskränkningar, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Civil Rights Defenders, tillsammans med 111 andra organisationer, har därför i en skrift vänt sig till Romstadgans parter, däribland Sverige, med en uppmaning om att de ska uttrycka sitt stöd för domstolen och dess oberoende.

Läs skriften här.

Taggar , ,