Mötesfriheten hotad när Kazakstan skyndar igenom lagförslag

Den 23 mars antogs lagförslaget – vilket gör det möjligt att införa begränsningar av den grundlagsskyddade mötesfriheten – av parlamentet och skickades till senaten. Flera människorätts-organisationer, däribland Civil Rights Defenders, uppmanar myndigheterna i Kazakstan att åter se över lagförslaget, samt låta internationella experter på mänskliga rättigheter granska det innan lagen träder i kraft.

Myndigheterna har tidigare sagt att de skulle se över landets restriktiva ”protestlag”. Men med det nya lagförslaget bibehåller regeringen sin strikta kontroll och arrangörer måste fortfarande be om tillstånd för att anordna ett event. Processerna är dock alltför byråkratiska och, snarare än att underlätta för mötesfriheten, medför de obefogade hinder för att utöva rättigheten.

Lagförslaget antogs överraskande snabbt av underhuset under det då rådande undantagstillståndet, som utfärdades som ett svar på covid-19-pandemin. En omständighet som försvårat för allmänheten att debattera lagförslaget och mobilisera mot det. I ett öppet brev till Kazakstans president, Kasym-Zjomart Tokajev, uppmanar Civil Rights Defenders och sex andra människorättsorganisationer myndigheterna att åter se över lagförslaget, samt att låta internationella experter på mänskliga rättigheter granska det innan lagen träder i kraft.

Läs hela brevet här på engelska eller ryska.

Taggar ,