Man med funktionsnedsättning fick inte tillräckligt stöd i rättsprocess

Civil Rights Defenders begär bland annat resning hos Högsta domstolen så att fallet ska kunna öppnas och prövas på nytt.

I veckan lämnar Civil Rights Defenders in flera anmälningar i ett fall där en man med en psykisk funktionsnedsättning fick bristande stöd i en rättsprocess. Trots att polisen tidigt misstänkte att mannen behövde särskilt stöd gjordes inga anpassningar för att möta hans behov.

Mannen, som dömdes till fängelse i slutet av 2018, har en psykisk funktionsnedsättning med ett autismspektrumtillstånd, vilken gör att han är i behov av särskilt stöd för att kunna kommunicera och föra sin egen talan.

Men trots att polisen redan i det inledande polisförhöret misstänkte att mannen har en psykisk funktionsnedsättning gjordes inga anpassningar för att ge honom extra stöd. Inte heller hans första advokat eller domstolarna tog hänsyn till de särskilda behoven.

Det uteblivna stödet innebar bland annat att mannen inte hade kapacitet att förklara sin version av vad som hade hänt vilket ledde till att han erkände delaktighet i de brott han anklagades för utan att förstå att han erkände.

– Om man har en funktionsnedsättning så har man rätt att få anpassningar för att kunna förstå en rättsprocess. Det är en grundläggande mänsklig rättighet. I det här fallet har det brustit på en rad områden och därför anmäler vi nu flera av de ansvariga myndigheterna, säger Annika Åkerberg, jurist på Civil Rights Defenders.

Mannen har svårt att kommunicera muntligt vilket bland annat innebär att han endast svarar på direkta frågor men har svårt att på egen hand uttrycka sig i ord. Han har lättare att skriva och hade därför behövt få möjlighet att skriftligen besvara de frågor som ställdes till honom under polisförhören och under rättegången. Han hade även behövt få längre tid för att kunna formulera sig samt en stödperson som förstod hans funktionsnedsättning.

– Vi har tagit emot liknande fall där personer har hamnat mellan stolarna hos olika myndigheter. Så får det inte gå till. Oavsett om någon är skyldig till ett brott eller inte så är det grundläggande att få en rättvis rättsprocess, säger Annika Åkerberg.

Anmäler flera myndigheter

Genom att anmäla flera delar av processen vill Civil Rights Defenders pröva hur långt varje myndighets och aktörs ansvar sträcker sig när det kommer till att säkerställa att den som har en funktionsnedsättning får det stöd som behövs i en rättsprocess.

Civil Rights Defenders:

  • JK-anmäler polisen eftersom mannen inte fick anpassat stöd under förundersökningen.
  • Lämnar in en disciplinanmälan mot mannens första advokat som inte heller framförde hans behov av anpassningar.
  • JK-anmäler åklagaren som är förundersökningsledare och inte tagit hänsyn till bevisning som talar för Civil Rights Defenders klient.
  • Klagar över domvilla, det vill säga grova rättegångsfel.
  • Lämnar in en resningsansökan till Högsta domstolen för att fallet ska öppnas och kunna prövas på nytt.

Taggar , ,