Riksdagsseminarium om medicinska åldersbedömningar av asylsökande

Sedan Rättsmedicinalverket inledde sina kritiserade undersökningar av ensamkommande ungdomars tänder och knäleder i mars 2017 har över 10 000 personer genomgått en medicinsk åldersbedömning. Fortfarande ifrågasätter en lång rad experter de undersökningar som görs och tillförlitligheten i de resultat som produceras.

I början av april beslutade regeringen att en utredning av de medicinska åldersbedömningarna ska genomföras, bland annat till följd av kritik från Statens medicinsk-etiska råd. Den senaste tiden har diskussionen även ökat kring Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas hantering av åldersbedömningarna och brister i rättssäkerheten.

Den 15 maj bjuder riksdagsledamöterna Rasmus Ling (MP) och Barbro Westerholm (L) in till ett seminarium om medicinska åldersbedömningar i riksdagen tillsammans med Civil Rights Defenders, Sveriges advokatsamfund, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och Barnrättscentrum vid Stockholms universitet.

Vad säger rättsliga experter om åldersbedömningar i asylprocessen? Vilka intressen och rättigheter står på spel? Kan en konsekvens av åldersbedömningarna ha blivit att minderåriga med skyddsbehov istället fått beslut om utvisning? Varmt välkomna att diskutera dessa och andra frågor närmare med oss. Vi bjuder på fika!

Medverkande

  • Rebecca Thorburn Stern, docent och universitetslektor i folkrätt vid Uppsala universitet, tidigare gästforskare på Barnrättscentrum
  • Tomas Fridh, advokat på Fridh Advokatbyrå i Göteborg
  • Sofia Rönnow Pessah, jurist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
  • Tilda Pontén, jurist och ansvarig för migrationsfrågor, Civil Rights Defenders

Samtalet modereras av Anna Lindblad, chefsjurist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Tid: 15 maj kl 17.00 – 18.00.
Plats: Mittpoolen, Riksdagen, Riksgatan 2. Medtag legitimation!

Anmälan

Vänligen anmäl er till rasmus.ling@riksdagen.se

Taggar , ,