Mobila träningscentret – 2018 i siffror

Det har aldrig varit tryggt att stå upp för och försvara mänskliga rättigheter. Under de senaste åren har det blivit farligare att vara människorättsförsvarare. E-postkonton hackas, deras arbetsplatser utsätts för inbrott, säkerhetstjänster tar in dem till förhör – listan kan göras lång över de risker som människorättsförsvarare dagligen utsätts för i sitt arbete. Därför har Civil Rights Defenders sedan 2012 genomfört utbildningar, för att motarbeta detta. Vi kallar detta för det mobila träningscentret.

2018 var ett intensivt år för det mobila träningscentret. Under programmets sjätte år stöttade vi nästan 300 människorättsförsvarare genom olika utbildningar. Säkerhetsutbildningen, som har fokus på digital säkerhet och säkerhetshantering för människorättsförsvarare, är kärnan i programmet och är den mest efterfrågade utbildningen.

Under 2018 fortsatte vi också arbetet med utbildning i hantering av psykosocial ohälsa – som handlar om hur man hanterar stress, hanterar utmaningar kring organisationsutveckling och logistik, och press från myndigheter. Stress och rädsla är stora utmaningar för människorättsarbete i repressiva länder och kräver ett förebyggande arbete. På organisationsnivå kan det bli kostsamt, då organisationer kan bli av med medarbetare eller att medarbetarnas arbetsförmåga minskar. På personlig nivå är det mycket allvarligt, då det kan leda till hälsoproblem, så som utbrändhet.

Genom att lära människorättsförsvarare hur de ska hantera hotfulla situationer lättar vi lite på trycket. Att veta hur man hanterar ett förhör utan att bryta ihop minskar den konstanta rädslan de lever med. Vi hjälper även organisationer att utveckla metoder för att förhindra utbrändhet och trauma hos sina anställda.

Utan vårt fantastiska nätverk av tränare hade vi aldrig nått så många människorättsförsvarare under 2018. För att nå ut till de människorättsförsvarare som är i störst behov av stöd, arbetar vi ofta med personer som känner till kulturen, språket och problemen. Förra året arbetade våra globala tränare hårt – nästan två tredjedelar av våra utbildningar genomfördes av dem. Detta har gjort det möjligt för oss att behålla en hög nivå på det mobila träningscentret, samtidigt som vi kan arbeta med att utveckla nya metoder och noggrant utvärdera de senaste fem åren.

Under 2018 utbildade vi sammanlagt 28 säkerhetstränare. Detta innebär att vi till exempel har kunnat organisera fem digitala säkerhetsutbildningar i fem olika delar av Uganda, tillsammans med organisationen Unwanted Witness Uganda. På så sätt har de lokala människorättsaktivisterna fått arbeta med någon från sitt nätverk som de kan lita på, istället för att utbildas av för dem okända utbildare. Något som har stor betydelse för resultatet och sätter människorättsförsvararna i förarsätet.

För Civil Rights Defenders är det viktigt att inte bara överföra kunskap, utan att ägandeskapet flyttas över till de lokala utbildarna som har den bästa kunskapen om hur utbildningarna skall utformas, planeras och utvärderas för att vi ska upp nå bästa resultat på långsikt.

Under 2019 kommer vi fortsätta utföra ännu fler utbildningar, speciellt försöka träna upp flera nya tränare som kan öka den lokala kompetensen och expertisen.

Taggar ,