Efterlysning: Oberoende opinionsbildare som upplevt hat, hot och trakasserier

Foto: David Lagerlöf

Det fria ordet är en grundbult i en verklig demokrati. Samtidigt har hat, hot och trakasserier mot journalister och andra opinionsbildare kommit att bli en fråga som måste tas på allvar. Detta gäller såväl online som offline. Särskilt sårbara är de journalister, opinionsbildare och kulturskapare som saknar redaktion eller större organisation att vända sig till när de upplever sig utsatta.

Civil Rights Defenders genomför under våren i samarbete med Stiftelsen Natur & Kultur en studie för att bättre förstå situationen för oberoende opinionsbildare- till vilka vi räknar frilansskribenter och debattörer men också mindre tidskrifter, kulturaktörer och civilsamhällesaktörer med opinionsbildande som arbetsmetod. Med studien hoppas vi kunna identifiera behov och möjliga stödinsatser för att främja, stärka och skydda det demokratiska samtalet och säkerställa återväxten av en ny generation som vill och kan arbeta med demokratifrågor.

Vi söker därför dig som i din roll som fri skribent eller oberoende opinionsbildare blivit utsatt för hat, hot eller trakasserier – såväl online som offline – särskilt om du upplevt att du inte vet var du ska vända dig för stöd och hjälp. Vi söker även dig som är samhällsdebattör, kulturaktör eller engagerad i civilsamhällesfrågor och som blivit utsatt när du försökt bilda opinion kring dina frågor.

Vill du hjälpa oss? Maila yttrandefrihet@crd.org med dina svar, tankar och reflektioner kring nedanstående frågor. Vi vill ha ditt svar senast torsdagen den 31 januari. Ett antal av de berättelser vi får skickade till oss kommer följas upp i form av djupintervjuer, som planeras att genomföras under januari och februari 2019. Glöm inte att beskriva din bakgrund, profession eller opinionsbildande roll. Total omfattning på ditt svar till oss bör inte överstiga 2 sidor. Tack!

  1. Har du valt bort ett ämne utifrån tankar på att det skulle kunna innebära risker för dig? Om ja, vilken typ av ämnen rör det sig om?
  2. Vilken typ av aktörer tror du ligger bakom hatet, hoten eller trakasserierna?
  3. Om du upplevt hat, hot eller trakasserier – hur hanterar du det? Beskriv gärna din eventuella strategi.
  4. Varifrån får du eventuellt stöd i din roll som opinionsbildare för att möta och hantera hat, hot eller trakasserier?
  5. Vilken typ av kunskap kring din säkerhet upplever du att du saknar?
  6. Vad skulle underlätta ditt arbete i vardagen och göra dig tryggare i din roll?
  7. Berätta gärna (på max 0,5-1 sidor) om en eller två specifika incidenter när du upplevt hat, hot eller trakasserier i samband med ditt opinionsbildande arbete.

Läs mer om samarbetet med Natur & Kultur här.


Civil Rights Defenders arbetar med frågor rörande mänskliga rättigheter Europa, Latinamerika, Asien, Afrika, men också i Sverige. Vi är därför i denna studie särskilt intresserade av att höra från dig som i Sverige rapporterar om eller arbetar med frågor som rör icke-diskriminering, jämställdhet och andra mänskliga rättigheter.

Taggar