Trots motgångar har de fortsatt kämpa – nu firar ryska Queerfest 10-årsjubileum 

Anya Anisimova är en av organisatörerna av Queerfest

I år firar den ryska pridefestivalen Queerfest sitt 10årsjubileumI år, liksom de senaste två åren, kunde eventet fortskrida utan några större tryckningar från de ryska myndigheterna. ”Det är tydligt att våra strategier fungerar och det är en underbar känsla,” säger Anya Anisimova, en av organisatörerna bakom Queerfest. 

De senaste åren har den ryska staten introducerat ett flertal repressiva lagar som kraftigt begränsar hbtq-personers möjligheter att organisera sig och uttrycka sig fritt. Ett exempel på detta är den så kallade ”gay propagandalagen” som bland annat förbjuder spridning av information som rör ”icke-traditionella sexuella relationer” till minderåriga.  

– Det ryska samhället påverkas mycket av patriarkala, homofobiska, transfobiska och xenofobiska strukturer. Detta påverkar inte minst hbtq-personer vars livsstil stigmatiseras på många olika plan. Den ryska befolkningen får redan från barnsben lära sig att män och kvinnor ska bete sig på ett specifikt sätt. Många hbtq-personer lever i tron om att det är fullt normalt att tvingas dölja sin sexuella läggning eller identitet, säger Anya Anisimova. 

– Queerfest erbjuder ett alternativ till detta. Det är en plats där besökarna kan känna sig normala i sitt sätt att leva, med stolthet och värdighet. Det är dessutom ett sätt att visa att vi är en del av samhället och det sociala och kulturella landskapet. Samtidigt ska Queerfest inte ses som en protest eller provokation. Det är snarare ett event där besökarna får möjligheten att tänka och diskutera tillsammans. Vi hoppas att festivalen – som lägger stort fokus på konst och kultur – kan bidra till att bygga broar mellan hbtq-personer och det ryska samhället i stort, fortsätter Anya Anisimova.

Civil Rights Defenders har stöttat Queerfest sedan 2009 då eventet hölls för första gången. Från att ha varit ett litet och okänt event får festivalen numera nu stöd från både lokal media och företag samt drar till sig artister och aktivister från alla delar av världen. Festivalen samlar idag mer än 2 000 gäster från såväl civilsamhället som politiker på både lokal och internationell nivå. 

De senaste tio åren har dock inneburit en rad utmaningar och motgångar. Hoten som riktats mot festivalen har varit många, och flera av de hbtq-aktivister som engagerat sig har fått utstå trakasserier till den nivå att de blivit utbrända eller valt att lämna rörelsen. Trots detta har Anya Anisimova och hennes kollegor varit fast beslutna att fortsätta kämpa för att skapa en plats där hbtq-personers rättigheter respekteras. 

– När såväl homofobiska grupper som polisen och myndigheterna hela tiden försökte avbryta festivalen blev det desto viktigare för oss att inte ge upp. Vi fortsatte att kämpa och vi har på så sätt kunnat skapa en känsla av kontinuitet och hopp bland hbtq-personer. De vet att vi kommer att fortsätta oavsett vad som händer, säger Anya Anisimova.  

– Vi har bevisat för oss själva att vi är starkare och mer motiverade än våra motståndare. Vi vet också att vi har rätt och att vi – förr eller senare – kommer vinna vår plats i det här samhället. 

Taggar , ,