Anders L. Pettersson utses till ny chef för Civil Rights Defenders

Anders L. Pettersson, idag generalsekreterare för Ecpat Sverige, blir ny Executive Director för Civil Right Defenders. Han tillträder sin nya tjänst den 14 maj.

Anders L. Pettersson. Bild: Birgersdotter.

Pettersson har i rollen som generalsekreterare för den ideella barnrättsorganisationen ECPAT, som arbetar för en värld fri från barnsexhandel, utvecklat organisationen och ökat kunskapen om barnsexhandel hos allmänheten, bland annat genom framgångsrikt kampanj- och påverkansarbete. ECPAT har även under Petterssons ledning förnyat och fördjupat sin samverkan med näringslivet.

– Jag har länge beundrat Civil Rights Defenders arbete för medborgerliga- och politiska rättigheter och organisationens stöd till människorättsförsvarare globalt. Jag ser fram emot att få arbeta med och leda Civil Rights Defenders mycket kompetenta team, säger Anders L. Pettersson.

Petterson har en Fil kand i statsvetenskap och magisterstudier i internationella relationer från Stockholms Universitet, dessutom har han en bred och lång erfarenhet av arbete på internationell nivå, vilket är en stor tillgång för Civil Rights Defenders. Tidigare arbetade han som Executive Officer till ledningsgruppen för UNICEF:s nationalkommittéer. Han har även arbetat på Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, med koordinering av svenskt deltagande i civila fredsfrämjande insatser samt tjänstgjort i svenska utlandsstyrkan i Libanon (UNIFIL) och även i Kroatien och Bosnien (UNPROFOR).

– Anders har en stark förståelse för internationella mänskliga rättigheter, vilket är grundläggande för en expertorganisation som vår. Han kommer att omfamna den professionella kunskapen inom Civil Rights Defenders på ett fantastiskt sätt. Tillsammans med den övriga organisationen är vi övertygade om att Anders kommer att utveckla Civil Rights Defenders ytterligare, och göra oss än bättre rustade att hantera de utmaningar och möjligheter vi står inför, säger Benedicte Berner, styrelseordförande för Civil Right Defenders.

Pettersson har under sina fem år som generalsekreterare för EPCAT även arbetat med att förtydliga ECPAT:s organisationsstruktur, vilket har lett till en fördubblad personalstyrka och en ökad insamling.

För mer information, vänligen kontakta
press@crd.org / +46 76 576 27 62

Taggar