Turkiet måste sluta trakassera människorättsförsvarare


Den 1 februari 2018 beslutade en domstol i Istanbul att kvarhålla den turkiska människorättsförsvararen Taner Kılıç, detta bara några timmar efter att han frigavs från fängelset. Beslutet kom efter att åklagaren överklagade domstolens beslut att släppa honom. Civil Rights Defenders fördömer starkt de rättsliga trakasserierna mot Taner Kılıç och uppmanar de turkiska myndigheterna att säkerställa rätten till en rättvis rättegång.

Läs mer i vår artikel på engelska: Turkey Must Stop Judicial Harassment of Human Rights Defenders.

Taggar