Rapporter om situationen för romers rättigheter på Västra Balkan

Roma Reports
Bild: Dragan Kujundzic.

Sedan en tid tillbaka har situationen för romer på Västra Balkan uppmärksammats inom såväl nationell som internationell politik. Strategier och handlingsplaner har utformats, pengar har investerats i projekt för att främja romers rättigheter.

Trots detta förblir levnadsförhållandena oförändrade för en majoritet av romerna – varför? Läs Civil Rights Defenders rapportserie om mänskliga rättigheter för romer på Västra Balkan.

Ladda ner rapporterna


För mer information, vänligen kontakta:
E-post: press@crd.org, Tel. +46 76 576 27 62