Yttrande över promemorian ”Konsultation i frågor som rör det samiska folket” (Ds 2017:43)


Ladda ner hela yttrandet

Taggar