Krav på frisläppning av vietnamesisk människorättsförsvarare

Människorättsförsvararen Nguyen Bac Truyen arresterades den 30 juli enbart på grund av att ha utnyttjat sin rätt till yttrandefrihet – en rättighet som skyddas av internationella människorättsåtaganden som Vietnam anslutit sig till.

Civil Rights Defenders uppmanar den vietnamesiska regeringen att omedelbart frige Nguyen Bac Truyen och alla andra människorättsförsvarare, journalister, oppositionella och politiker som godtyckligt arresterats på grund av sitt arbete.

Läs mer i det öppna brev vi idag skickade till den vietnamesiska premiärministern.

Taggar