Elva miljoner tack – nya möjligheter för unga att göra skillnad!

Civil Rights Defenders och Greenpeace får elva miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet för arbetet ”Modiga handlingar – Motståndskraftiga samhällen”! Det tvååriga arbetet ska stärka förändringsdrivna, unga medborgare att skapa en framtid med respekt för klimat och mänskliga rättigheter.

För att möta vår tids utmaningar i form av klimatförändringar och kränkningar av de mänskliga rättigheterna krävs ett stort engagemang. Civil Rights Defenders och Greenpeace kommer med stödet från Svenska PostkodLotteriet att utrusta nästa generation med de verktyg som krävs för att effektivt bygga en hållbar framtid.

Tillsammans kan vi utrusta unga, samhällsengagerade medborgare att göra skillnad. Stort tack till Svenska Postkodlotteriets lottköpare som gör det möjligt för oss att tillsammans möta vår tids största utmaningar!