Staten betalar historiskt skadestånd till romer

Justitiekanslern (JK) meddelade i dag att staten inte överklagar hovrättens historiska dom i målet som Civil Rights Defenders drivit om Skånepolisens etniska register över romer. Skadestånd betalas ut till samtliga personer i det olagliga registret.

Civil Rights Defenders, som företrädde elva av omkring 4 700 personer som fanns med i registret, vann målet mot staten i hovrätten 28 april, 2017. Staten, via JK, fälldes för etnisk registrering och diskriminering enligt polisdatalagen och dömdes att betala skadestånd om 30 000 kronor vardera till de elva personerna.

Mot bakgrund av hovrättens dom har JK dragit slutsatsen att samtliga personer som fanns med i polisens register har registrerats på grund av att de är romer, eller har nära anknytning till romer, och att de därför har rätt till motsvarande skadestånd som de elva personer som hovrättens dom gällde. Det totala skadeståndsbeloppet är därmed det största någonsin som svenska staten ska betala för en enskild händelse.

– Vi är otroligt glada att vår process leder till att alla de personer som fanns med i detta etniska register nu får upprättelse. De drabbade har utsatts för en mycket allvarlig kränkning och även om det kommer sent är det positivt att staten till sist tar ansvar för det som hänt, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.

– Beslutet att inte överklaga lägger grunden för ett viktigt arbete med att återuppbygga förtroendet mellan romer och polismyndigheten – ett förtroende som på grund av historiska övergrepp mot romer var lågt redan innan registret avslöjades, säger Robert Hårdh.

Information om skadestånd

Civil Rights Defenders jobbar för att alla ska få upprättelse för etnisk diskriminering och registrering, vi betalar inte ut skadestånd.

Fanns du med i registret och har frågor om utbetalning av skadestånd? Klicka här för mer information och instruktioner för hur du går till väga för att få ersättning.

Du kan även kontakta Justitiekanslern på telefonnummer 08 405 10 00. Telefontider till kansliet: vardagar 9.00-12.00 och 13.00-14.30.

Fanns du inte med i registret och har frågor om utbetalning av skadestånd?

Kontakta Säkerhets och integritetsskyddsnämnden på telefonnummer 08-617 98 00.

Taggar