Nazistorganisations tillstånd för Almedalsveckan överklagas

Civil Rights Defenders överklagar polisens beslut att tillåta nazistorganisationen Nordiska Motståndsrörelsens (NMR) närvaro under Almedalsveckan. Vi kräver att befintlig lagstiftning används för att skydda demokratiska intressen, för att hindra spridandet av nazisternas hatpropaganda.

Civil Rights Defenders anser att polisens beslut ska ändras, så att NMR:s ansökan om att hålla allmän sammankomst i Almedalen avslås på grund av risken för våld, hat och hot. Till följd av konflikter och tidigare våldsamma konfrontationer vid organisationens tidigare organiserade sammankomster bör NMR förbjudas att delta i Almedalsveckan den 2–9 juli.

Civil Rights Defenders anser att organisationen också ska hindras från att dela ut material eller sprida information om dess idéprogram som innebär hets mot folkgrupp.

– Civil Rights Defenders kräver att polisen använder sig av befintlig lagstiftning för att skydda grundläggande demokratiska intressen som väger tyngre än nazisternas rätt till yttrande-, mötes- och demonstrationsfrihet. Som en början vill vi att Nordiska Motståndsrörelsen nekas tillstånd att delta under Almedalen, säger Robert Hårdh, chef, Civil Rights Defenders.

NMR är en nazistisk organisation med en tydlig antidemokratisk våldsideologi grundad på tron om en rasöverlägsenhet och på ett rashat som i modern tid lett till förföljelse och förintelsen.

Under politikerveckan i Almedalen kommer NMR enligt polisens nuvarande beslut befinna sig bland personer som arbetar utifrån en motsatt värdegrund än deras, baserad på öppenhet, demokrati och tolerans. Risken att NMR återigen ska söka konfrontation och våldsam konflikt är uppenbar. NMR:s benägenhet att ta till våld utgör en stor fara för andra närvarande under Almedalsveckan.

Enligt ordningslagen kan polisen besluta att inte tillåta en allmän sammankomst av hänsyn till ordning och säkerhet. Polisen har också rätt att förbjuda den om det vid tidigare liknande tillfällen uppkommit svårare oordning eller om den har medfört avsevärd fara för de närvarande. Enligt folkrätten är Sverige även skyldig att bedriva ett effektivt arbete mot hatbrott och spridande av rasistisk och våldsbejakande propaganda.

– Mötes- och demonstrationsfriheten tillhör våra mest grundläggande rättigheter. Men utövandet av friheten medför ansvar och skyldigheter och kan därför inskränkas, särskilt om den går emot andra fri- och rättigheter, säger Robert Hårdh.

Ladda ner överklagan här.

Taggar , ,