Inte längre en diktatur? Hävda EU-sanktioner på bekostnad av mänskliga rättigheter i Belarus

För ett år sedan lyfte EU sanktionerna mot Belarus, detta trots att situationen för mänskliga rättigheter inte förbättras sedan de infördes som svar på den vitryska regeringen människorättskränkningar.

Rapporten baseras på ett flertal intervjuer och enkäter med människorättsförsvarare i Belarus. Resultaten visar att det inte skett några framsteg när det gäller medborgerliga och politiska rättigheter i Belarus.

Ladda ner rapporten: Dictatorship No More? EU Sanctions Lifted at the Expense of Civil and Political Rights in Belarus.


För mer information, vänligen kontakta:
E-post: press@crd.org, Tel. +46 76 576 27 62