Alternativrapport om processuella rättigheter

I november 2016 lämnade Civil Rights Defenders och Riksförbundet för social och Mental Hälsa (RSMH) in en alternativrapport till EU-kommissionen om procesuella rättigheter för personer som befinner sig i en rättsprocess.

Ladda ner rapporten (engelska): Alternative Report

Taggar