Civil Rights Defenders och Juridiska fakulteten i Uppsala startar Human Rights Clinic

Till hösten bjuder vi in juridikstudenter i Uppsala att delta i ett nytt projekt fokuserat på mänskliga rättigheter. Tillsammans med Juridiska fakulteten i Uppsala har Civil Rights Defenders utformat Human Rights Clinic som syftar till att förse studenter med praktisk kunskap om mänskliga fri- och rättigheter samt om hur civilsamhället arbetar för att stärka dessa.

Pilotprojektet vänder sig till dig som studerar juridik vid Juridiska fakulteten i Uppsala och vill arbeta med mänskliga fri- och rättigheter utifrån ett strategiskt perspektiv. Som deltagare erbjuds du möjligheten att fördjupa dig i praktisk juridisk färdighetsträning, påverkansarbete och etiska frågor rörande mänskliga rättigheter. Human Rights Clinic är en plattform för samarbete mellan forskare, lärare, studenter och representanter från det civila samhället.

Kliniken består av sju workshops som introducerar studenterna till avancerat praktiskt juridiskt skrivande, inklusive klagomål till tillsynsmyndigheter, rättsutredningar, skuggrapporter till internationella organisationer och remissvar, samt påverkansarbete och etiska frågor. Dessa workshops leds av forskare och lärare vid Juridiska institutionen samt företrädare från Civil Rights Defenders.

Studenterna erbjuds dessutom möjligheten att arbeta med konkreta juridiska frågor och uppdrag nära Civil Rights Defenders. Några av de frågor som kommer att vara aktuella är; utsatta EU-medborgares rättigheter, rättssäkerhetsgarantier för misstänkta och tilltalade i brottmål, polisens användning av vapen och annat dödligt våld, tvångsvård med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård, samt svensk terrorlagstiftning.

Civil Rights Defenders arbetar dagligen med att stärka skyddet för mänskliga fri- och rättigheter för de allra mest utsatta i samhället. Lär dig mer om vårt arbete och fördjupa dina juridiska färdigheter i samarbete med oss och med forskare vid Juridiska fakulteten i Uppsala. Ansök senast den 1 augusti 2016.

Kontakt och ansökan

Skicka en intresseanmälan senast den 1 augusti. Anmälan ska innehålla betygslista, ett skrivprov på engelska eller svenska, samt ett personligt brev i vilket du anger varför du vill delta i Human Rights Clinic.

Projektet pågår mellan 24 augusti och 10 december 2016.

För att delta i projektet krävs att du avslutat T6 eller motsvarande. Projektet är inte en del av Juridiska institutionens utbildningsutbud vilket innebär att deltagandet inte ger några akademiska poäng.

Taggar