Svenska staten skyldig till etnisk diskriminering: vad händer nu?

Idag, den 10 Juni 2016, slog Stockholm tingsrätt fast att svenska staten gjort sig skyldig till etnisk diskriminering i och med Skånepolisens olaga register över romer. Domen fastslår att de elva personerna i målet registrerades enbart på grund av sin etniska tillhörighet vilket bryter mot både Polisdatalagen och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Detta gör dem berättigade till 30 000 kronor var i skadestånd för den kränkning de blivit utsatta för.

Domen gäller bara dessa elva personer och ger därmed inte någon automatisk rätt till skadestånd för andra personer i registret.

Anledningen till att Civil Rights Defenders valde att företräda bara elva individer var att vi inte hade kapacitet att driva målet för fler personer än så. Vi ser detta mål som ett pilotfall som skapar förutsättningar för att även andra som ingår i registret kan få upprättelse.

Vad händer nu?

Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Detta betyder att den inte gäller förrän tre veckor har gått, om staten väljer att inte överklaga. Vill staten överklaga måste detta ske senast den 1 juli 2016. I så fall kommer målet att tas upp i nästa juridiska instans, vilket är Svea hovrätt. Den processen kan ta minst ett år och inget skadestånd kommer att betalas ut förrän processen är över.

Om staten inte överklagar vinner domen laga kraft den 1 juli och de elva personerna i målet kommer att få 30 000 kronor var i skadestånd.

Skulle målet vinna laga kraft den 1 juli, eller skulle det överklagas och vi vinner även i hovrätten, har andra personer som registrerats i Kringresanderegistret också möjlighet att gå till domstol och begära skadestånd. Det är sannolikt att domstolen skulle bedöma deras fall likadant, men det finns inga garantier.

Alla personer kommer att bedömas individuellt och fokus kommer att ligga på huruvida de registrerats enbart på grund av att de är romer eller inte. Civil Rights Defenders kommer inte ha möjlighet att företräda alla personer som finns i registret. Däremot kommer vi att fortlöpande lägga upp information på vår hemsida om vad som gäller och vilka möjligheter som finns för övriga registrerade att kräva sin rätt.

Läs hela domslutet här.

Taggar ,