Stämningen av den svenska staten

På fredag, den 10 juni 2016, kommer domslutet från Stockholm tingsrätt gällande fallet med Skånepolisens etniska register över cirka 4700 romer. Civil Rights Defenders representerar tre barn och åtta vuxna som inte har begått något brott. De har registrerats av polisen endast för att de är romer. Huvudförhandlingen i fallet ägde rum vid Stockholm tingsrätt mellan 25-26 maj i år.

De instanser som hittills prövat registrets lagenlighet har väjt för frågan om registrets etniska natur. Registret har förklarats olagligt på andra grunder. För att fastslå att det faktiskt handlar om etnisk registrering – och därmed etnisk diskriminering – stämde Civil Rights Defenders den svenska staten för kränkningar av de mänskliga rättigheterna den 5 mars 2015.

Vi menar också att de 5000 kronor som hittills utgjort ersättning för personerna i registret är långt ifrån tillräckligt. Staten ska inte komma undan med kränkningar av de mänskliga rättigheterna och de drabbade förtjänar upprättelse. Upprättelse handlar både om att staten måste erkänna kränkningen – den etniska diskrimineringen – och om att de som drabbats ska få ett skadestånd som står i proportion till vad de utsatts för.

Bakgrund

I september 2013 avslöjade Dagens Nyheter att polisen i Skåne hade ett register över romer. Det innehöll totalt 4700 individer, där de allra flesta var romer eller personer med koppling till romer. 1000 var barn och 200 avlidna. Många bodde i andra delar av landet än Skåne.

I november samma år konstaterade Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) att polismyndighetens behandling av personuppgifter i registret var olaglig på många sätt. Exempelvis pekade de på att dess ändamål var för oprecist, att för många personer hade tillgång till det och att sambandet med den angivna misstänkta brottsligheten var otillräcklig. Det SIN dock inte gjorde var att fastslå att personerna hade registrerats av skånepolisen enbart för att de hade romskt ursprung. SIN menade att anledningen till att personer fanns med i registret var släkt, om än i många fall avlägset, till personer kopplade till brottslig verksamhet. Slutsatsen blev därför att det inte enbart rörde sig om ett etniskt register.

Baserat på bedömningen som SIN gjorde fattade sedan Justitiekanslern ett beslut om att alla personer vars personuppgifter fanns i registret hade blivit utsatta för en kränkning av sin personliga integritet, vilket gav dem rätt till ett skadestånd på 5000 kronor var. Rätten till skadestånd gällde alla i registret oavsett kriminell koppling. Detta innebär att:

  • Ingen av de instanser som hittills uttalat sig om hur registret överensstämmer med gällande lag, har prövat om det handlar om etnisk diskriminering eller inte.
  • Den kompensation som de drabbade fått är inte baserad på att de har blivit registrerade hos polisen för att de är romer.
  • De personer som har sökt svar på varför de fanns med i registret har inte fått någon förklaring.

Civil Rights Defenders menar att skånepolisens register innebär en etnisk diskriminering av romer. Därför har vi stämt staten.


Vår ansökan om stämning hittar du här.

Läs också: Frågor och svar om stämningen.

Taggar