Yttrandefrihet i Ryssland – Rapport

Sedan Vladimir Putin återtog makten i maj 2012 har läget för de mänskliga rättigheterna försämrats drastiskt i Ryssland. Idag översköljs det ryska folket med propaganda. Människorättsförsvarare som sprider information om övergrepp och hjälper människor att få upprättelse gentemot staten svartmålas som utländska agenter.

I en ny rapport, Putting the Lid on Freedom of Expression in Russia, kartlägger Civil Rights Defenders läget för yttrandefriheten i Ryssland, med särskilt fokus på internet.

Det finns inga genvägar till säkerhet och stabilitet. Så länge Rysslands makthavare inte respekterar sina egna medborgares mänskliga rättigheter finns ingen garanti för att de kommer att respektera våra. Därför är det inte bara vår skyldighet som medmänniskor, utan det ligger också i vårt egenintresse, att uppmärksamma och stödja de modiga ryska människorättsförsvarare som arbetar för att Ryssland ska bli en rättsstat.

Civil Rights Defenders intervjuar framstående människorättsförsvarare i Ryssland och har lyssnat på deras beskrivning av läget inifrån landet. Beskrivningen av hur flera utländska organisationer stänger ned sin verksamhet till följd av åtstramad lagstiftning som omöjliggör människorättsarbete är oroväckande. I dag behöver människorättsförsvarare i Ryssland mer stöd, inte mindre.

Civil Rights Defenders uppmanar EU-länderna att ställa hårda krav på att Ryssland upphäver de lagar och restriktioner som hindrar yttrandefrihet och arbete för mänskliga rättigheter. EU-länderna måste även kräva att Ryssland släpper de människorättsförsvarare, journalister, oppositionella och andra personer som blivit frihetsberövade – enbart på grund av att de arbetat med grundläggande mänskliga rättigheter.


Ladda ner rapportenPutting the Lid on Freedom of Expression in Russia.

Taggar