Sverige måste respektera utsatta EU-medborgares rättigheter

Foto: Föreningen hem

Den 10 december släppte Civil Rights Defenders en rapport om utsatta EU-medborgares rättigheter i Sverige. Rapporten belyser statens ansvar och utgår från bindande internationella människorättsnormer, svensk rätt och EU-rätt.

Civil Rights Defenders rapport täcker rätten till socialt bistånd, hälso- och sjukvård, utbildning, skydd mot hatbrott och rätten att inte utsättas för godtyckliga avhysningar.

– Vi har saknat ett perspektiv i debatten kring vilka skyldigheter Sverige har för att värna utsatta EU-medborgares rättigheter. Rättighetsskyddet gäller alla som befinner sig på svensk mark. Även om de inte är medborgare så har Sverige ett ansvar gentemot dem, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.

De utsatta EU-medborgarna har i många fall kommit hit på grund av djup diskriminering och marginalisering i hemländerna. Många av dem är romer som upplevt grova människorättskränkningar på grund av sin etniska tillhörighet. Sverige är skyldigt att inte återskapa den diskrimineringen när de befinner sig här. Hemländerna måste ta sitt ansvar för att förbättra situationen för romer och andra marginaliserade grupper där, men Sverige har samtidigt människorättsansvaret för de människor som tagit sig hit.

Rapporten pekar på att staten är skyldig att tolka den lagstiftning som redan finns i ljuset av de människorättsnormer som binder Sverige – en skyldighet som även gäller landets kommuner och landsting. Men trots att staten enligt lag ska efterleva rättigheterna så kränker Sverige utsatta EU-medborgares rättigheter inom flera områden.

– Till exempel genom att neka barn skolgång eller att inte ordentligt utreda hatbrott. Rättigheterna kränks även i samband med avhysningar och när utsatta EU-medborgare får höga sjukvårdsräkningar istället för subventionerad vård, säger Robert Hårdh.

Den svenska versionen av rapporten uppdaterades i oktober 2017.

Ladda ner rapporten (svenska, uppdaterad version från oktober 2017)
Ladda ner rapporten (engelska)

Läs också: Frågor och svar om rapporten

Taggar ,