Regeringen måste värna utsatta EU-medborgares rättigheter

I ett inlägg i DN Debatt den 15 september svarar Civil Rights Defekters på regeringens utspel om utsatta EU-medborgare. Enligt folkrätten är staten skyldig att respektera och garantera de mänskliga rättigheterna för alla människor som befinner sig på dess territorium. Att regeringen lägger tonvikten på åtgärder som syftar till att EU-medborgare inte ska komma hit är problematiskt ur flera perspektiv.

Huvudbudskapet från minister Åsa Regnér och den nationella samordnaren Martin Valfridsson på DN Debatt (11/9) är att regeringen vill minska antalet utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige. Som ett led i det uppmanas vi att inte skänka pengar direkt till människor i akut nöd utan att i stället ge till organisationer som verkar i Rumänien och Bulgarien. Att regeringen lägger tonvikten på åtgärder som syftar till att EU-medborgare inte ska komma hit är problematiskt ur ett EU-rättsligt och människorättsligt perspektiv.

Enligt folkrätten är staten skyldig att respektera och garantera de mänskliga rättigheterna för alla människor som befinner sig på dess territorium. Detta gäller oavsett medborgarskap eller legal status. Att en annan stat systematiskt kränker en viss grupps rättigheter är inte en ursäkt för mottagarländer att undandra sig sitt människorättsansvar. Samma princip som i flyktingrätten gäller alltså när EU-medborgare utnyttjar den fria rörligheten inom unionen: mottagarstaten har ett ansvar för dem när de kommit dit. EU-medlemskapet innebär att Sveriges skyldigheter måste tolkas ur ljuset både av EU-rättsliga principer som den om fri rörlighet och människorättsprinciper som rätten till icke-diskriminering, rätten till skydd mot hatbrott och rätten till en rimlig levnadsstandard.

Läs hela Civil Rights Defenders replik på DN Debatt här.

Taggar ,