NED svartlistat enligt ny sträng NGO-lag i Ryssland

Den senaste i raden av ryska lagar som inskränker det civila samhällets möjligheter att verka fritt är lagen om ”oönskade organisationer”. Nyligen svartlistades den första utländska icke-statliga organisationen, USA-baserade National Endowment for Democracy (NED), av ryska myndigheter.

Lagen skrevs under av president Putin i maj i år och har nu använts för att registrera NED som en ”oönskad organisation” i landet. Alla utländska eller internationella organisationer som ”utgör ett hot mot grunden för den konstitutionella ordningen i Ryska federationen, försvarsförmågan i landet eller statens säkerhet” kan betecknas som oönskade, har Rysslands riksåklagare meddelat.

– Syftet med lagen om ”oönskade organisationer” är att kväsa det civila samhället och omöjliggöra finansiering från utlandet, något som ryska icke-statliga organisationer är beroende av för att överleva, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

NED har varit aktiva i Ryssland under ett antal år och ger bistånd till människorättsförsvarare och det civila samhällets organisationer. Den nya lagen är ännu ett lågvattenmärke för de mänskliga rättigheterna i Ryssland och visar hur långt de ryska myndigheterna är beredda att gå för att förstöra det civila samhället.

Taggar