Albaniens myndigheter måste förhindra tvångsvräkningar av romer

Den 5 mars deltog Civil Rights Defenders i en protest för att förebygga tvångsvräkningar och rivningar av bostäder för omkring 70 romska familjer i Selita, ett distrikt i Albaniens huvudstad Tirana.

Protesten ägde rum framför premiärministerns kontor i huvudstaden Tirana och är en del av den pågående kampanjen ”Rätt till bostad” som drivs av romska aktivister. I kampanjen ingår även offentliga demonstrationer, möten med lokala och nationella politiker och tjänstemän, internationella organisationer och utländska ambassader.

– Tvångsvräkningarna kommer att orsaka en mycket stor skada och påverka de romska familjerna I Selita. Regeringen fortsätter att blunda för sina internationella åtaganden, säger Vasilika Laci, Civil Rights Defenders programchef för Albanien.

Civil Rights Defenders kräver att myndigheterna i Albanien stoppar tvångsvräkningarna och samarbetar med familjerna så att alla drabbade erbjuds långsiktiga bostäder. Vi kräver också att de myndigheter som bär ansvar, så som ministeriet för stadsutveckling och turism (the Ministry of Urban Development and Tourism), samordnar och genomför en handlingsplan för att förebygga tvångsvräkningar. Efter protesterna uppmuntrade Premiärministerns kansli demonstranterna att lämna in en skrivelse till myndigheterna.

Hittils har den albanska regeringen erbjudit de drabbade familjerna två års hyra som kompensation. Familjerna har tackat nej till erbjudandet eftersom de anser att ersättningen inte täcker rivningen av deras hem och förstörelsen av samhället.

Familjerna fortsätter att leva under dagliga hot om vräkning. De har meddelat att de kommer att fortsätta sin kampanj tills myndigheterna hittat en långsiktig lösning på situationen.

Som undertecknare av den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, är Albanien skyldig att erkänna allas rätt till en tillfredsställande levnadsstandard gällande både mat, kläder och bostad. FN har uttryckligen sagt att rätten även inkluderar skydd mot tvångsvräkningar.

Taggar