Vi lanserar skola för människorättsförsvarare i Serbien

Skolan för människorättsförsvarare öppnade den 16 januari. Foto: Civil Rights Defenders

Den nya skolan har initierats och utvecklats av Civil Rights Defenders och har för avsikt att verka kapacitetsutvecklande för serbiska människorättsförsvarare inom deras specifika arbetsområden. Den 16 januari öppnade skolan i Belgrad.

Utbildningen hålls i Belgrad och Nis och pågår under sju månader. Flera framstående människorättsexperter och representanter från det internationella samfundet deltar som föreläsare och lärare. Förutom föreläsningar, kommer en kapacitetsutvecklande utbildning ges vid två tillfällen, där deltagarna, under tre dagar, får praktisk kunskap inom relevanta områden för att stärka deras människorättsarbete. Deltagarna kommer också att få möjlighet att arbeta med konkreta projekt, som att skriva policydokument, kommunikationsstrategier och driva kampanjer. Under skolans invigningsdag hölls den första och inledande föreläsningen av Goran Miletic, programchef för Västra Balkan på Civil Rights Defenders.

– Det här är en ny erfarenhet för organisationen, och en viktig sådan. Serbien har en stor potential när det kommer till aktivism och skyddet av de mänskliga rättigheterna. Denna måste därför stödjas och uppmuntras av oss, säger Goran Miletic.

Taggar