Vi kräver att Vietnam respekterar sina internationella skyldigheter

I ett gemensamt uttalande uppmanar en koalition av vietnamesiska civilsamhällesorganisationer, Civil Rights Defenders och flera andra internationella människorättsorganisationer de vietnamesiska myndigheterna att respektera sina internationella skyldigheter när tre fängslade människorättsförsvarare ställs inför rätta den 12 december.

I det gemensamma uttalandet, som publicerades den 10 december, uppmanas myndigheterna att säkerställa att de tre fängslade människorättsförsvarna, inklusive Bui Thi Minh Hang, garanteras en offentlig och rättvis rättegång. Koalitionen kräver också familjemedlemmar och observatörers närvaro vid rättegången.

Steg i denna riktning samt fler rättvisa rättegångar är nödvändiga för att säkerställa att Vietnam uppfyller sina nationell och internationell skyldigheter.

Rättegångsförhandlingarna kommer att övervakas av ett brett internationellt samfund samt flera nationella och internationella människorättsorganisationer.

Läs uttalandet i sin helhet här (engelska): Appeal Trial of Vietnamese Activists: Bui Thi Minh Hang & Others.


Underskrifter

 • Amnesty International
 • Association of Political & Religious Prisoners of Vietnam
 • Brotherhood for Democracy
 • Civil Rights Defenders
 • Civil Society Forum
 • FORUMASIA
 • Freedom House
 • Hoa Hao Buddhist Church West branch
 • Human Rights Defenders Alert India
 • Law & Society Trust
 • OT Watch Mongolia
 • People’s Watch
 • United WorkersFarmers
 • Organization of Vietnam
 • Vietnam Path Movement
 • Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment
Taggar