7 miljoner möjligheter till ökat fokus på frihetsberövades rättigheter

Postkodlotteriet har valt att stödja Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsas treåriga satsning ”Inlåst – men inte utan rättigheter” med 7 miljoner kronor. Ett stöd som möjliggör ett fördjupat fokus på rättigheter för frihetsberövande människor i Sverige.

– Vi är oerhört tacksamma för det här fantastiska stödet. Det ger oss en unik möjlighet att från ett människorättsperspektiv granska situationen för frihetsberövade med särskilt fokus på de mest utsatta: ungdomar, asylsökande och människor som lider av psykisk ohälsa, säger Robert Hårdh chef på Civil Rights Defenders.

I Sverige har det länge saknats en oberoende civilsamhällesaktör som förmått att systematiskt bevaka situationen på låsta institutioner. Bristen på granskning gör att problemen inte diskuteras, att de drabbades röster inte hörs och att åtgärder inte vidtas. Postkodlotteriets stöd till Civil Rights Defenders och RSMH förändrar detta.

– Stödet möjliggör för oss att på allvar fylla rollen av ”watch-dogs”, en viktig funktion som till viss del har saknats i det svenska samhället och där Civil Rights Defenders nu blir en allt tydligare aktör, säger Robert Hårdh.

Sverige har mottagit allvarlig internationell kritik för förhållandena inom tvångsvården, på häkten och andra låsta institutioner. Civil Rights Defenders och RSMH kommer att bevaka situationen, synliggöra problem och säkerställa att personer som lider av psykisk ohälsa och andra intagna garanteras sina mänskliga rättigheter.

Frihetsberövande sker i Sverige av personer som misstänks för eller som dömts för brott. Men människors frihet begränsas också genom tvångsvård eller genom att de sätts i förvar eller placeras i andra låsta institutioner. De som drabbas är ofta ungdomar, asylsökande och personer som lider av psykisk ohälsa.

– Det behövs tydliga motvikter i samhället för att balansera den makt staten har att på vissa grunder låsa in människor och stödet från Postkodlotteriets stöd ger oss en möjlighet att vara en sådan motvikt, säger Robert Hårdh.

Projektet innebär ett spännande och utvecklande samarbete mellan Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH. Civil Rights Defenders har lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör rätten till liv, frihet och integritet i olika delar av världen. RSMH har expertis och erfarenhet av arbete kring psykisk tvångsvård och mental ohälsa.

Taggar