Hataktioner mot romer måste stoppas

Foto: Zoran Jovanovic Maccak

Under den senaste tiden har romer systematiskt kränkts, hotats och förolämpats av både allmänhet och myndigheter i den serbiska staden Zemun Polje. Civil Rights Defenders kräver att polis och åklagare omedelbart vidtar nödvändiga åtgärder för att förhindra fortsatt diskriminering.

Den 3 november marscherade hundratals invånare genom den serbiska staden Zemun Polje. Mobben hade siktet inställt på en romsk bosättning i staden och skanderade kränkande hot och visade öppet sitt hat mot folkgruppen. ”Vi vill inte ha zigenare, vi vill inte ha skabb!”, ”Skabbiga zigenare – försvinn!”, ”Döda zigenarna!” och ”Ut ur Zemun polje!”.

Civil Rights Defenders kräver att åtal väcks mot initiativtagare och deltagare i hat-protesterna och att beslut om lämpliga straff tas så att offer för dessa fruktansvärda protester får rättvisa.

– Serbien måste vidta kraftfulla åtgärder för att skydda medlemmar av den romska befolkningsgruppen och garantera att de i fortsättningen inte blir föremål för attacker eller hatiska uttalanden i media och från allmänheten. Vi är särskilt bekymrade över det faktum att hoten och förolämpningarna kom från människor som bor i närheten av den romska bosättningen, säger Goran Miletic, programansvarig för Västra Balkan på Civil Rights Defenders.

Civil Rights Defenders är också djupt oroad över hur serbisk polis hanterade en situation samma kväll, då en grupp yngre män konfronterade några romer på öppen gata och hotade dem till livet. De unga männen visade på ett mycket våldsamt sätt sitt hat mot romerna och polis som var på plats varken ingrep eller försökte stoppa förtrycket. Händelsen tyder på att diskrimineringen mot romer inte är ett isolerat problem i Serbien. Både allmänhet och myndigheter visar gång på gång att de inte har för avsikt att respektera romers rättigheter.

Att de lokala myndigheterna i Zemun Polje inte respekterar romers rättigheter blev än mer tydligt vid ett möte mellan en representant från de lokala myndigheterna och romska representanter. Tidigare hade föräldrar till barn på en lokal skola gått ut i den lokala tidningen och beskyllt stadens romer för att vara orsaken till att deras barn fått skabb. Under mötet med myndighetsrepresentanten gavs därför romer rådet att ”stanna i sina hem” och ”tänka på sin hygien”.

– Det här är helt oacceptabelt och vi förväntar oss att överordnade vidtar lämpliga åtgärder och sanktioner gentemot denna myndighetsrepresentants beteende. Förtroendevalda måste arbeta till gagn för alla medborgare. Sedan 2003 är Serbien medlem i Europarådet och måste säkra rätten till fysisk integritet för alla sina medborgare, oavsett etnicitet. Detta innebär också att man måste garantera alla skydd från hot och fysiskt våld, säger Goran Miletic, programansvarig för Västra Balkan på Civil Rights Defenders.


Det bor över 400 000 romer som Serbien. Folkgruppen är en av de mest diskriminerade och utsatta grupperna i landet och nästan hälften av dem lever i informella bosättningar. De flesta saknar anständiga levnadsvillkor och ID-handlingar.

Taggar