Pridemarsch riskerar förbjudas tredje året i rad

Prideparad i Belgrad 2010 Foto: Civil Rights Defenders

Belgrads Pridefestival går av stapeln den 21-29 september. En festival som skapat rubriker eftersom den serbiska regeringen varje år sedan 2010, då polis och tusentals motdemonstranter drabbade samman på Belgrads gator, har förbjudit Prideparaden – festivalens huvudakt. Även i år är risken stor att marschen stoppas.

– Mina förhoppningar är att regeringen från och med i år upphör med att förbjuda Prideparaden i centrala Belgrad och att våldet ska minska från motdemonstranter. Men tyvärr finns risken att regeringen tar samma beslut i år och stoppar paraden med förklaringen att man inte kan garantera nationell säkerhet, säger Goran Miletic, Civil Rights Defenders programchef för Västra Balkan.

Belgrad Pride har sedan första initiativet till att arrangera en festival, 2001, kämpat i motvind. Homofoba grupper har offentligt visat sitt missnöje mot deltagare och arrangörer genom hot, trakasserier och fysiskt våld.

Civil Rights Defenders är en av huvudarrangörerna till Belgrad Pride och arbetar hårt för att festivalen ska bli ett forum och en mötesplats för hbt-personer. Samtidigt hoppas man öka medvetenheten bland allmänheten om homosexuellas rättigheter.

– Min dröm är att Belgrad Pride i framtiden ska nå samma deltagarantal som Stockholm Pride, detta med tanke på att Belgrad och Stockholm är ungefär lika stora när det kommer till antal invånare, säger Goran Miletic.

2013-års festival inleds med en internationell konferens om mötesfrihet för hbt-personer, vilket efterföljs av dagar fyllda med dagliga debatter, utställningar, teaterpjäser, konserter och filmer. Den 27 september anordnas Pride Forum för fjärde gången, vilket är samarrangerat av Civil Rights Defenders och Belgrad Pride. Ett tillfälle då många internationella gäster deltar och ger sitt stöd inför Prideparaden dagen efter. En av deltagarna är Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson som även förra året visade sitt stöd genom att delta i Belgrad Pride.

– Prideparader är ett lackmustest för frihet och demokrati i Europa. Eftersom de mänskliga rättigheterna är min stolthet, är det en sann ära för mig att ha blivit inbjuden att tala vid Belgrade Pride i år igen, säger Birgitta Ohlsson Sveriges EU-minister.

Det första försöket till att arrangera en Pridefestival i Serbien gjordes 2001 då flera hbt-grupper initierade en marsch genom centrala Belgrad. Polisen hade inte kapacitet att förhindra upplopp eller skydda demonstranterna som snabbt attackerades av motdemonstranter. Många skadades och marschen avbröts. Det dröjde sedan till 2009 innan en parad blev aktuell igen, men initiativet förhindrades då regeringen i sista stund förbjöd demonstranterna att genomföra marschen i centrala Belgrad. Istället uppläts en park utanför staden åt paraden, som i och med detta aldrig genomfördes.

2010 blev ett historiskt år. Den första organiserade paraden i Belgrad, Gay Pride Marsch, kunde genomföras eftersom polisiär närvaro utlovades. Runt tusen demonstranter gav sig ut på Belgrads gator men möttes av över femtusen motdemonstranter och polis. Många skadades vilket ledde till att regeringen förbjöd parader både 2011 och 2012, med förklaringen att man inte kunde garantera den nationella säkerheten.

– Belgrad Pride är viktigt för hbt-grupper i Serbien eftersom de vill kunna utöva sin rätt till fredliga sammankomster, vilket är en mänsklig rättighet. 2010 skyddade polisen deltagarna när flera tusen huliganer gav sig på dem. Men därefter förbjöds paraden och vi är rädda att regeringen kommer att ta samma beslut i år igen, säger Goran Miletic.

Enligt Goran Miletic är hbt-aktivister i Serbien extra utsatta och deras situation svår. Civil Rights Defenders arbete är att stå upp för utsatta människorättsförsvarare i deras kamp för mänskliga rättigheter.
– Det är inte lätt att vara offentlig hbt-aktivist i Serbien och därför vill vi hjälpa modiga aktivister i deras kamp för rätt till fredliga sammankomster och mot diskriminering på grund av sin sexuella läggning, säger han.

Hot mot arrangörer och deltagare inför årets Pride är, enligt Goran Miletic, vanligt förekommande.
– De flesta är vana vid den här sortens hot. Tyvärr arbetar polis- och domarkår väldigt lite med dessa frågor vilket ger långsamma framsteg. Även när gärningsmän hotar medlemmar i hbt-grupper under sina riktiga namn på forum som Facebook ger detta inga påföljder, säger han.

Trots hot om förbud och hotbilder från motdemonstranter är hbt-grupper och arrangörer fast beslutna att genomföra årets Prideparad. Förväntningarna på publiknärvaro är däremot låga.
– Många människor är verkligen rädda för att ge sig ut efter de oerhört våldsamma upploppen 2010, säger Goran Miletic.

Fakta om Serbien:

Trots att förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning ingår i flera serbiska grundlagar och att författningsdomstolen 2011 beslöt att det stred mot gällande lag att förbjuda Prideparaden 2009 – upplever hbt-grupper i Serbien inte att rättsväsendet ger dem ett tillräckligt skydd.

Enligt en undersökning 2010 uppkom det att 67 % av medborgarna i Serbien anser att homosexualitet är en sjukdom, 57 % att homosexualitet är farligt för samhället och 53 % att staten aktivt bör bekämpa homosexualitet.

Taggar ,