Lyckad Pridefestival i Vietnam

Viet Pride 2013. Bild: Jiri Pasz.

Den andra Pridefestivalen i Vietnams historia genomfördes framgångsrikt i Hanoi den 2-4 augusti, under parollen ”Sträva med stolthet”. Festivalen arrangerades av Viet Pride, ett nätverk av hbt-grupper och supportrar. Civil Rights Defenders är en av Viet Prides partner.

– Viet Pride 2013 genomfördes för att främja social tolerans mot hbt genom att engagera media, arbetsgivare och allmänheten, samt att stärka hbt-grupper. Och målet uppnåddes, sade arrangörerna.

Årets Pridefestival var den andra i Vietnams historia och programmet bestod av en cykelmarsch, kampanjevenemang, offentliga möten, filmvisning och pratshower. Uppskattningsvis deltog 1000 hbt-personer, supportrar, lokala och internationella journalister, utländska ambassader, USAID och FN, i festivalen. Men arrangörerna konstaterade att lokala icke-statliga organisationer inte deltog alls.

Lokala medier, inklusive TV-kanalerna VTV3, VTV4, VTV9, rapporterade inför, under och efter festivalen. Festivalen sändes också på Youtube.

Myndigheterna tillät Viet Pride, vilket är en stor framgång i ett land där de flesta offentliga sammankomster förbjuds och blockeras. Det enda ingripande som skedde från myndigheternas sida var när polisen bad demonstranterna att omedelbart lämna platsen efter cykelmarschen till Lenin Park.

Vietnam har sett betydande förbättringar när det gäller hbt-personers rättigheter under de senaste åren, men våld i nära relationer, diskriminering i arbetslivet och trakasserier är fortfarande vanligt förekommande.

Taggar ,