Rättshjälp till de mest utsatta på landsbygden

Helsinforskommittén i Bosnien och Hercegovina i ett tillfälligt rättshjälpskontor i Zenica. Foto: Civil Rights Defenders

Människor i Bosnien och Hercegovina har påtagliga svårigheter att utkräva sina rättigheter. Tillgången till kostnadsfri rättshjälp är fragmenterad och delvis oreglerad. En lag om kostnadsfri rättshjälp på statlig nivå har fortfarande inte antagits.

I ett försök att erbjuda gratis rättshjälp till medborgare, särskilt de som tillhör marginaliserade och diskriminerade grupper utanför Sarajevo, organiserar vår partner Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter i Bosnien och Hercegovina fältbesök till ett antal mindre städer.

I de ambulerande rättshjälpskontoren kan medborgarna få juridisk rådgivning. Broschyrer om diskriminering och användbara kontakter delas ut. Det senaste besöket var i staden Zenica.

Delegaterna från Republika Srpska (RS) i Bosnien och Hercegovinas parlament fortsätter att förkasta förslagen om en lag om fri rättshjälp på statlig nivå med motiveringen att RS har sin egen lagstiftning på området. Men lagen om fri rättshjälp i RS avser endast domstolsförhandlingar och utelämnar administrativa förfaranden där kränkningar av de mänskliga rättigheterna är mer frekventa. I Federationen Bosnien och Hercegovina har lagen antagits endast i ett par kantoner.

Det växande antalet kränkningar av de mänskliga rättigheterna och den svåra ekonomiska situationen i landet resulterar i att marginaliserade grupper inte får adekvat skydd för sina rättigheter.

Civil Rights Defenders har arbetat för lagar om fri rättshjälp, tillsammans med partner på Västra Balkan, i många år och kommer att fortsätta göra det.

Taggar ,