Öppet brev från civilsamhällsorganisationer till stöd för människorättsförsvarare, ideella organisationer och media i Republika Srpska / Bosnien och Hercegovina 

Vi, nedan undertecknade människorättsorganisationer, vill härmed uttrycka vårt stöd för de ideella organisationer och medier som är verksamma i Republika Srpska, en av de två självstyrande delarna av Bosnien och Hercegovina. Vi fördömer de myndighetsledda initiativ som innebär inskränkningar av mänskliga rättigheter, i synnerhet yttrande- och föreningsfriheten för människorättsförsvarare, media och de som öppet kritiserar korruption och lagöverträdelser av regeringen. 

Läs det öppna brevet i sin helhet på engelska, här.

Taggar ,