Fängslad bloggare hungerstrejkar sedan närmare fyra veckor

Ngyuen Van Hai. Bild: privat.

En framstående fängslad vietnamesisk bloggare, Nguyen Van Hai, mer känd under pseudonymen Dieu Cay, hungerstrejkar sedan närmare fyra veckor. Hai, som avtjänar ett 12 år fängelsestraff för sin fredliga aktivism, började enligt uppgift sin hungerstrejk den 26 juni i protest mot förhållandena i fängelset.

Myndigheterna nekade Hais familj att få besöka honom efter att nyheten om hungerstrejken läckt ut. Hai exfru Duong Thi Tan fick veta att ”han bestraffades och under denna tid inte skulle få träffa familjemedlemmar”, rapporterar Radio Free Asia. Myndigheterna anklagar Hai för ”störande av fängelseordningen.”

Hais hungerstrejk är en i en våg av hungerstrejker bland framstående samvetsfångar i Vietnam. Den pågående hungerstrejken är hans andra på mindre än sex månader och familjemedlemmar och vänner är djupt bekymrad över hans hälsa och av hans behandling i fängelset.

Nguyen Van Hai skulle ha släppts i oktober 2010 efter att ha avtjänat ett två och ett halvt års fängelsestraff när regeringen anklagade honom, tillsammans med två andra bloggare, för att sprida ”propaganda mot staten”. Åtalet mot de tre bygger på artiklar publicerade på hemsidan som de tre gemensamt driver ”Free Journalists Club.” Med detta politiskt motiverade åtal dömdes Hai till 12 års fängelse. Det internationella samfundet, däribland FN, har pressat vietnamesiska regeringen att upphöra med politiskt motiverade åtal mot bloggare och att släppa dem fria.

Samtidigt har 69 bloggare undertecknat det första gemensamma uttalandet någonsin med krav på juridiska reformer.

Bloggarna kräver att regeringen ska upprätthålla ”högsta standard i främjandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna” inför Vietnams kandidatur till FN:s människorättsråd.

Bloggarna uppmanar regeringen och människorättsrådet att reformera artikel 258 i strafflagen, som ofta används för tillslag mot bloggare och för att kväva yttrandefriheten.

Uttalandet uppmärksammar de gripanden och övergrepp som nyligen riktats mot bloggare och betonar: ”det skulle vara ett stort ansvar att tjäna som medlemsstat i rådet för mänskliga rättigheter och en möjlighet att främja de mänskliga rättigheterna inom landet och utomlands. För en framgångsrik kandidatur anser vi att Vietnam måste upphäva eller göra ändringar i artikel 258 för att säkerställa att det vietnamesiska folket är fritt att utbilda sig om och främja de mänskliga rättigheterna. ”

Civil Rights Defenders stöder uppmaningen från bloggare och uppmuntrar den vietnamesiska regeringen att vidta nödvändiga reformer för att förbättra situationen för mänskliga rättigheter i landet.

Taggar