Vi kräver värdigt boende för 30 romska familjer

Vi är djupt oroade över de otillräckliga förhållanden som 30 romerska familjer i Albanien lever under. Tillsammans med vårt partner Albanska Helsingforskommittén har vi skrivit ett brev till de lokala kommunal kontoret i Gjirokastra.

Familjerna som lever längst med Drino floden står inför en svår och problematisk situation. Trots att de levt längst med floden de senaste 12 åren saknar de tillgång till rinnande vatten, elektricitet och ett värdigt boende.

Vi kräver att de lokala myndigheterna ser till att familjerna får tillgång till rinnande vatten, elektricitet och värdiga bostäder. Vi understryker också att alla beslut som tas ska ske i samråd med familjerna.

Läs hela uttalandet här.

Taggar