Sociala medier – aktivisternas nya verktyg

På Internet är vi numera inte enbart mediekonsumenter utan också medieproducenter, vilket öppnar upp för en ny sorts aktivism. Det har gjort sociala medier till självklara kanaler för att uppmärksamma problem, driva kampanjer, dela information, uppdateringar och nyheter. Organisationer kan snabbt få både anhängare och beslutsfattare att agera.

Civil Rights Defenders anordnar en innovativ träning i att använda sociala medier för att öka medvetenheten om viktiga frågor, främja nya initiativ och stärka gemenskaper.

Några av de frågor som kommer att tas upp under utbildningen är:
Vad är Sukey och Pidder? Finns du på Posterous, Crowedvoice eller Storify? Vet du hur man använder sig av Hootsuite för efterforskningar? Twitter eller Tumblr?

Träningen kommer att äga rum i Belgrad, Serbien, för våra partner mellan den 5 och den 10 Mars. Målet är att öka kompetensen kring sociala medier som verktyg för aktivism.

Utbildningen hålls av David Brewer (Media Ideas), medieexpert med över 30 års erfarenhet av journalistisk och företagsledning inom radio, tv, tidningar och sociala medier.

Taggar