Förvaltning diskriminerar på politiska grunder

Albaniens mål är att gå med i EU, men mycket återstår att göra innan det kan hända. I samarbete med Albanska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter (AHC) granskar vi avskedanden av offentligt anställda inom administrationen.

Internationella rapporter har visat på behovet av att professionalisera och avpolitisera den offentliga förvaltningen, både på central och lokal nivå.

Vi tittar på medierapporter, domstolsbeslut och utfrågningar i rättegångar med anknytning till uppsägningar. Vi följer också arbetet i oberoende organ (som Ombudsmannainstitutionen, Kommissionen för offentligt anställda, fackföreningar och domstolar på olika nivåer) för att få en mer heltäckande bild och för att kunna skicka rekommendationer till relevanta organ.

Vårt mål med samarbetet är att minska antalet personer i Albanien som diskrimineras av politiska skäl.

Taggar