Fördomar bekämpas med radiodebatter

Bristen på respekt för mänskliga rättigheter, särskilt diskriminering av utsatta grupper, är mycket oroande i Albanien. Civil Rights Defenders tror att medierna kan spela en viktig roll för att öka medvetenheten och mobilisera ett medborgerligt engagemang. Ett samarbete med Independent Local Media Association (ILMA), för att engagera medborgarna i debatter i radio om de viktigaste mänskliga rättigheterna, har därför etablerats.

Det politiska dödläget under de senaste två åren har försvårat Albaniens EU-integration. Homosexuella, bisexuella och transpersoner, och andra marginaliserade grupper såsom romer och personer med funktionshinder, upplever fördomar och diskriminering.

Vi tror att medierna kan spela en viktig roll för att öka medvetenheten, väcka liv i debatter om mänskliga rättigheter och samtidigt mobilisera ett medborgerligt engagemang. Därför samarbetar vi med Independent Local Media Association (ILMA) för att engagera medborgarna i debatter i radio om de viktigaste mänskliga rättigheterna.

Vi stärker också kapaciteten hos lokala journalister om hur man rapporterar om mänskliga rättigheter i sitt närområde. Fördomar måste bekämpas med informations- och utbildningsinsatser.

Taggar ,