Vi bryter hbt-rörelsens isolering

I Albanien tystas hbt-frågor och livet för homosexuella, bisexuella och transpersoner utmärks ofta av isolering och brist på stöd. För att bryta denna isolering strävar Civil Rights Defenders efter att främja och stärka hbt-rörelsen, i samarbete med organisationen Aleanca.2010 inledde vi ett samarbete med organisationen Aleanca (formellt registrerad år 2009). Tillsammans arbetar vi för att skapa en säker plats för ordinarie verksamhet i Tirana med bland annat kurser för aktivisterna, diskussionsgrupper för hbt-rörelsen och informationskampanjer. Genom detta initiativ vill vi bidra till en ökad kunskap om mänskliga rättigheter inom hbt-rörelsen.

Aleanca blir ofta kontaktade av människor som säger att de aldrig har träffat andra homosexuella och att de inte vetat vart man kan vända sig för stöd.

Det albanska parlamentet antog en allomfattande lag mot diskriminering år 2010. Detta var en viktig milstolpe och ett verktyg för alla som kämpar mot diskriminering i Albanien. Men det är först när hbt-personer förstår lagen fullt ut som de kan hävda sina rättigheter och se till att de skyddas i praktiken.

Taggar ,