Juridisk analys av hbt i Bosnien och Hercegovina

Många homo-, bisexuella och transpersoner (hbt) attackeras i Bosnien-Hercegovina och vågar därför inte vara öppna med sin sexualitet och könsidentitet. Tillsammans med Sarajevo Open Society vill Civil Rights Defenders bryta tystnaden kring hbt med målet att minska fördomar om och diskriminering av hbt-personer.

Genom att erbjuda aktivister teoretiska och praktiska kunskaper samt möjligheter för nätverkande vill vi utbilda och stärka vi hela hbt-samhället.

I år kommer vi att fokusera på två huvudsakliga insatser. Vi kommer att sammanställa och producera en analys av det juridiska skyddet för hbt-personer. Analysen kommer att fokusera på hur effektiva de juridiska mekanismerna är och vilka möjligheter som finns att ta tillvara sina rättigheter i praktiken. Analysen kommer att presenteras på en konferens i december 2012. Målgruppen för konferensen är journalister, människorättsförsvarare och forskare från Bosnien och Hercegovina.

Den andra delen handlar om att utbilda hbt-rörelsen i landet. Under två utbildningstillfällen på tre dagar vardera kommer vi att organisera träningar om hbt-rörelser internationellt och på Balkan, hbt och mänskliga rättigheter samt aktivism med hjälp av kultur.

Taggar ,