Albanien döms för att ha kränkt rätten till en rättvis rättegång

Den 20 april dömde Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna Albanien för att ha kränkt rätten till en rättvis rättegång och för att ha brutit mot förbudet mot tortyr i fallet Lika och Laska mot Albanien.

– Domen är en stor framgång för vårt arbete för rättssäkerhet i Albanien, säger Marie Månson, programansvarig för Västra Balkan på Civil Rights Defenders.

De sökande, Vladimir Laska och Artur Lika, avtjänar för närvarande sina fängelsestraff för väpnat rån och olaga vapeninnehav. Enligt Europadomstolen misshandlades de misstänkta av polisen under utredningen av brotten och vid rättegången respekterades inte deras rätt till offentliga försvarare. Europadomstolen slår fast att den albanska regeringen ska betala 4.800 euro vardera i kompensation till Vladimir Laska och Artur Lika.

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna kräver att ärendet tas upp igen om de sökande begär så. Men enligt det albanska rättssystemet finns det inte någon möjlighet att ompröva fall, vilket de facto är ett brott mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna som Albanien, liksom alla Europarådets stater, är skyldiga att anpassa sina rättssystem efter.

Fallet har drivits av Albanska Helsingforskommittén i samarbete med Civil Rights Defenders.

Läs pressmeddelandet från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna här.

Taggar