Styrelse

Gerald Nagler

Hedersordförande

Gerald Nagler är en av grundarna av Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter (nuvarande Civil Rights Defenders). Han var generalsekreterare för den Internationella Helsingforsfederationen (IHF) i Wien 1984–1992 och ordförande i Svenska Helsingforskommittén 1992–2004.

Benedicte Berner

Medieanalytiker (styrelseordförande)

Benedicte Berner undervisar i media och demokrati vid Institut d’Etudes Politiques de Paris. Hon har även undervisat i yttrandefrihet vid Harvard University och är “Associate” vid Davis Center for Russian and Eurasian Studies vid Harvard University. Hon har tidigare arbetat på Internationella Röda Korset och IOM (International Organization for Migration) i Moskva och som chef för internationella frågor vid Europeiska medieinstitutet.

Anna Jonsson Cornell

Professor (ledamot)

Anna Jonsson Cornell är professor i komparativ konstitutionell rätt och prodekan för Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Hon undervisar i konstitutionell rätt, komparativ konstitutionell rätt och säkerhetsjuridik. Hennes specialisering ligger bland annat inom statsbyggnadsprocesser, rättsstatlighet och rättighetsskydd, samt internationellt polisiärt samarbete och människohandel.

Carin Norberg

Styrelseordförande, Center for Economic and Social Rights (ledamot)

Carin Norberg har en Pol Magexamen från Uppsala Universitet. Hon har lång erfarenhet av arbete med Sida där hon var anställd 1971–2002. Hon har även varit rådgivare vid FN:s Namibiakommissaries kontor i New York och under perioden 2006–2012 var hon direktör för Nordiska Afrikainstitutet. Carin har även varit aktiv medlem i flera styrelser, så som Svenska Institutet i Alexandria och TI Sverige.

Christoffer Lindblad

Grundare och partner, Pelago AB (ledamot)

Christoffer Lindblad är grundare och partner på Pelago, en ledande nordisk ledarskapsrådgivare. Christoffer var tidigare Sverigechef och Partner på Alumni, ett företag inom chefsrekrytering och ledarskapsutveckling. Han har breda nätverk inom nordiskt näringsliv samt gedigen erfarenhet av VD- och styrelserekryteringar till internationella företag och organisationer. Christoffer har en bakgrund som jurist från Lunds universitet och har bland annat arbetat på advokatbyrån Mannheimer Swartling.

Elisabeth Tamm

Chef, skatte- och familjejuridik, Ålandsbanken (ledamot)

Elisabeth Tamm är chef för Ålandsbankens notariatavdelning. Hon sitter i ett antal styrelser, bland annat som ordförande i Alba Langenskiölds Stiftelse och stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Hon är även ledamot i H&M Foundation, Familjen Erling Perssons stiftelse, med flera. Elisabeth har en Jur. kand. och civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

Fredrik Andersson

Entreprenör (ledamot)

Fredrik Andersson har lång erfarenhet av strategisk kommunikationsrådgivning och entreprenörskap i Sverige och internationellt. Han har även stor erfarenhet av samhällsfrågor, politik och rättighetsfrågor. Fredrik är delägare och sitter i ledningen för Miltton Group som är ett av Nordens ledande kommunikationsföretag med 250 anställda i Helsingfors, Tallinn, Stockholm, Bryssel och Washington DC. Han är också delägare i Fotografiska Museet samt aktiv inom det ideella scenkonstpriset Medeas styrelse i Sverige. 1998 grundade han PR-byrån Primes Public Affairsgrupp där han arbetade i 14 år.

Lars Häggström

Executive in Residence, IMD Business School (ledamot)

Lars Häggström arbetar på IMD Business School i Lausanne, Schweiz, där han föreläser och forskar om ledarskap och förändring. Han är också grundare och VD av företaget Enable Performance AB som jobbar med utveckling av organisationer och individer. Lars var tidigare personaldirektör för Stora Enso, ett företag verksamt inom området förnyelsebara material och innan dess personaldirektör för Nordea. Han har också arbetat inom läkemedelsindustrin i England och USA. Lars har en utbildning inom beteendevetenskap och ekonomi från Uppsala universitet.

Valberedning

Amelie Silfverstolpe