Vi har ytterligare ett val – att gilla läget eller göra något

JAG ÄR MED!

Hej Steffe, Uffe & Jimmie,

Gratulerar! Ni är nu Sveriges mäktigaste politiker. Få andra individer har lika stor möjlighet att påverka vart Sverige är på väg.

Med stor makt kommer stort ansvar – både för vad en säger som vad en gör.

Valkampen har varit fylld av hårda ord och löften som polariserar och riskerar driva vårt samhälle i en farlig riktning.

Vi som arbetar på Civil Rights Defenders har sett det förr. Hur retorik, löften och förslag där människors grundläggande fri- och rättigheter ignorerats och svaga grupper ställts mot varandra. Hur nyanser och respekt byts ut mot enkla svar och syndabockar. Hur ord leder till handlingar som kränker människors rättigheter.

Vi har sett hur demokratiska länder, steg för steg, långsamt förvandlats till att allt mer likna auktoritära regimer som aktivt begränsar grundläggande friheter, såsom yttrande-, mötes- och pressfriheten.

Detta har skett i Ungern, Polen, Turkiet, Venezuela och många andra platser där vi arbetar. Även om dessa länder har kommit olika långt i att montera ner demokratin så har de en sak gemensamt – det börjar med ord och slutar med handling.

Anti-demokratiska krafter breder ut sig över stora delar av världen och vi ska inte inbilla oss att det inte kan ske även i Sverige.

Vissa länders demokratiska system står säkrare än andra i och med att demokratin är starkt skyddad i grundlagen – Sverige är inte ett av dem. Vi saknar en stark konstitutionell skyddsmekanism som hindrar makthavare från att undergräva vårt demokratiska system. I Sverige vilar ansvaret istället på det svenska civilsamhällets axlar.

Det mest effektiva försvaret mot anti-demokratiska krafter uppstår när ett starkt civilsamhälle och en engagerad allmänhet går samman.

Som vi ser det har alla i Sverige ytterligare ett val att göra – vi kan gilla läget eller göra något.

Som många gånger förr, väljer vi att agera. Vi väljer att;

  • hålla ögonen på er,
  • ställa er till svars om ni tror att ni kan komma undan med att kränka människors grundläggande fri- och rättigheter,
  • stå upp för demokratin i debatten och rättssalen.

Vi har gjort det förr och kan göra det igen – ni kan lita på oss.

Vi ses!

/Anders L. Pettersson
CIVIL RIGHTS DEFENDERS

Vi är redo – är du med?

JAG ÄR MED!

Nedan kan du läsa vårt vallöfte

Igår gick miljoner människor i Sverige och utnyttjar en av våra allra viktigaste rättigheter och demokratins grundpelare – rätten till fria val.

Den svenska demokratin mår idag ganska bra, men det är viktigt att aldrig ta våra grundläggande rättigheter för givna – särskilt i en tid då respekten för mänskliga rättigheter minskar på många håll i världen.

Populistiska lockrop, desinformation och smutskastningskampanjer har de senaste åren chockat många demokratiska länder när de gått till val. Det följer ett oroväckande mönster som vi känner igen allt för väl från vardagen i de regioner våra kollegor arbetar. Det är värt att komma ihåg att såväl Putin, Erdogan och Orban kom till makten genom demokratiska val – men väl där påbörjade de en stegvis nedmontering av de fria medierna, rättsstaten och till slut själva demokratin.

Det är dock inte alla som lyckas göra en Putin och de som misslyckas gör det ofta tack vare ett starkt civilsamhälle som står upp för mänskliga rättigheter. Ett tydligt exempel är de amerikanska organisationer som framgångsrikt sätter käppar i hjulen för Trumps iver att underminera landets demokrati.

Vår roll i Sverige är just det – att utkräva ansvar och upprättelse när våra grundläggande fri- och rättigheter kränks. Som när vi;

Resurser behövs för att kunna fortsätta och utöka vårt arbete med att övervaka, opinionsbilda och driva fall i domstol. Ditt stöd stärker det svenska civilsamhället och motverkar anti-demokratiska krafter.

Vi kan givetvis inte lova att valresultatet kommer att ge oss en regering (oavsett färg eller form) som respekterar våra grundläggande fri- och rättigheter. Men vi lovar er att om det fattas beslut i strid med mänskliga rättigheter kommer vi att ställa de ansvariga till svars. Vi har gjort det förr och kan göra det igen.

Vi är redo – är du med?

JAG ÄR MED!