Arvsordningen i korthet

Arvsordningen i Ärvdabalken i korthet.

Första arvsklassen: efterlevande make/maka och bröstarvingar

  • Om du är gift utan barn ärver din make/maka.
  • Om du är gift och har barn ärver i första hand din make/maka. Gemensamma barn får ut sitt arv efter det att båda föräldrarna har avlidit. Har du barn som inte är gemensamma, så kallade särkullbarn, har de rätt att få ut sitt arv omedelbart efter din död.
  • Styvbarn och fosterbarn är inte arvsrättigade enligt arvsordningen.
  • Sammanboende är inte heller arvsberättigade vilket betyder att det behövs ett inbördes testamente för att din sambo ska kunna ärva dig och tvärtom.
  • Om du är ensamstående ärver dina bröstarvingar allt. Motsvarande gäller för barnbarn, barn- barnsbarn och så vidare.

Andra arvsklassen

  • Om du är ensamstående och saknar bröstarvingar ärver dina föräldrar hälften var.
  • Om endera eller båda dina föräldrar är borta, ärver i deras ställe dina syskon eller deras bröstarvingar.

Tredje arvsklassen

  • Om du är ensamstående och saknar bröstarvingar, föräldrar, syskon och syskons bröstarvingar så ärver dina far- och morföräldrar och deras barn.
  • Efter farbröder, fastrar, morbröder och mostrar upphör den legala arvsrätten. Kusiner och mer avlägsna släktingar har ingen arvsrätt efter dig.

Bröstarvinges laglott

  • En bröstarvinge har så kallad laglott. Det innebär att den enligt lag har rätt till hälften av sin arvslott. Bröstarvingen kan dock avstå sin rätt för att hedra din vilja.